Corporate Recovery

Weer zo'n moeilijke Engelse term om een bepaalde activiteit deftig te omschrijven en daarmee zo interessant mogelijk over te komen.
Toch zijn er geen Nederlandse synoniemen en is de term alleen maar in Nederlands te omschrijven;

 • bedrijven aan het zuurstof zetten.
 • bedrijven herstellen oftewel uit de problemen halen of simpelweg bedrijven uit de 'shit' helpen

Onze omschrijving is;

 • Het adviseren van bedrijven, welke in een fase van ondernemen zijn beland tussen kwart voor twaalf en twee minuten voor twaalf; in de hoop en na onderzoek in de wetenschap, dat het niet al vijf over twaalf is!

Deze moeilijke en risicovolle kant van adviseren heeft ons altijd erg geboeid, dit komt ook door;

 • de snelheid van gewenste handelingen;
 • onderhandelingsuitdagingen;
 • opzetten van nieuwe structuren en strategische plannen;

en niet in de laatste plaats;

 • de dankbaarheid van de ondernemer als het tij ook daadwerkelijk ten goede gekeerd kan worden.

In Nederland zijn er weinig professionele bedrijven, die zich bezig houden met deze kritieke fase van de onderneming en tussen de bedrijven, die zich bezig houden met deze materie zit veel kaf tussen het koren. Hoe scheidt u het kaf tussen het koren?

 • natrekken referenties.
 • vragen naar beoogde strategie.
 • betaal niet teveel vooraf.

De dienstverlening van Oeverture gaat als volgt;

 • Inventarisatie van problematiek en schrijven van actieplan met eindbespreking. Navenant van grootte van het bedrijf kan dit in één of twee dagdelen en dient dit wel vooruit betaald te worden.
 • Vervolgstappen worden in overleg met de ondernemer doorgenomen. Per onderdeel wordt er een budget meegegeven;

Kenmerk advisering is;

 • Heldere tarieven
 • Eerlijke en reële adviezen.

Tarieven;

 • vanaf 1 januari 2022 € 130 per uur (Jaarlijks geïndexeerd)

Eerlijke en reële adviezen;

 • Als het al vijf over twaalf is, wordt u dit ook op de dag van inventarisatie direct medegedeeld. Ook dan worden uw kansen, mogelijkheden, bedreigingen eerlijk en helder voor u op een rij gezet en inzichtelijk gemaakt.

Een heldere kijk in deze complexe materie met allerlei, juridische en fiscale valkuilen is onontbeerlijk. U kunt in deze fase van de 'strijd' niet zonder deskundig advies, want dan bent u aan uw schuldeisers etc. overgeleverd! Ook hebben wij via diverse kanalen ingangen bij bankinstellingen etc. Deze kunnen we wellicht – met een goed ‘strijd’plan in uw voordeel benutten.