Managementbegeleiding

Dit betreft een ruim begrip. In de praktijk worden er na een inventarisatie van het huidig functioneren van het bestaande managementteam, aan de hand van een actieplan, nieuwe en concrete meetbare afspraken gemaakt. Dit klinkt eenvoudig, maar complexe problemen kunnen vaak eenvoudig opgelost worden. Wel dient hiervoor aan belangrijke voorwaarden voldaan te worden zoals de gemaakte afspraken nakomen. Deze basishouding moet goed zijn! Vervolgens worden vervolgafspraken gepland om de te realiseren doelstellingen en gemaakte afspraken te toetsen op waarde en op het simpel nakomen.

Een veel voorkomend praktijkgeval is in het familiebedrijf, waar de opvolging reeds in gang is gezet en dat vader de zoon verwijten maakt en dat de zoon andersom de vader verwijten maakt en meestal op het gebied van management (personeels-)beleid etc. Samen afspraken maken en dit na (willen) komen met ijzeren discipline is de sleutel tot de oplossing. Als vader en zoon zeker niet gaan denken in goed en fout!
Wij kunnen een sleutelrol vervullen in het inventariseren, opstellen van het plan en vooral in de toekomstige bewaking van de afspraken!