De activiteit

In de huidige tijd neemt de verwijdering toe tussen de accountant, in zijn rol als adviseur, en zijn cliënt. De accountant wordt steeds meer verplicht om overheidstaken uit te voeren, om o.a. bijvoorbeeld direct mogelijke misstanden te melden. De accountant dreigt zo langzamerhand zijn onafhankelijkheid te verliezen, omdat hij steeds meer gezien wordt als verlengstuk van de overheid. Wij kunnen u zonder de last van de (o.a. jaarverslaggevings-) regels adviseren.

Er ontstaat op dit moment steeds meer een leegte tussen de cliënt en de accountant als vertrouwenspersoon.
De risico van het 'niet langer meer scherp zijn' wordt groter, omdat de accountant al jaren uw rapporten maakt, met een alsmaar krapper budget. Hij ziet de mogelijkheden over het hoofd of maakt (jaarlijks dezelfde) fouten. Het samenstellen van een rapport staat - mede door het gemis aan scherpte - zo langzamerhand gelijk aan het vervaardigen van een product. Er wordt niet meer gekeken naar 'de mens', de persoon die schuil gaat achter de betreffende onderneming.

In 9 van de 10 gevallen valt er meer uit uw cijfers te halen!!
Door o.a.:

  • creativiteit
  • buiten de regels om denken of
  • juist regels met elkaar te combineren
  • kortere lijnen, geen gebondenheid met één organisatie etc.

Wij u adviseren. Wij kunnen tussen u en uw accountant een rol vervullen, om uw accountant scherp te houden. Scherp qua houding, creativititeit en scherp qua prijs. Heeft u ook het idee, er meer uit uw bedrijf te halen valt? Neem gerust en geheel vrijblijvend contant met ons op en ervaar onze kritische blik en houding...