Herstructurering(-en)

De noodzaak van een herstructurering heeft vaak te maken met het spreiden van de risico's. Nog steeds leven de meeste ondernemers in de grote veronderstelling, dat;

  • zoiets overkomt mij / ons toch niet?
  • ik/ wij hebben toch alles goed geregeld?
  • daar heb ik toch een boekhouder / accountant voor?
  • mijn buurman maakt alleen maar dergelijke fouten!

Laat u zichzelf niet verrassen en speel deze struisvogelpolitiek niet mee en laat uw situatie doorlichten door een specialist op dit gebied en bel of contact ons!

Een voorbeeld van op de loer liggende risico's;

Een gerenommeerd aannemersbedrijf gaat een samenwerking aan met een derde partij. Volgens de verhalen kon deze samenwerking niet misgaan; de prognoses klonken als een klok, de derde partij was een man van dezelfde 'bloedgroep', was welbespraakt en zag er onberispelijk uit.

Gelukkig hebben we onze cliënt (met tegenzin; alweer een BV erbij...) bereid gekregen om deze nieuwe activiteit in een aparte BV onder te brengen en niet in de bestaande activiteiten te integreren en daardoor de risico's niet te vermengen. Ook kon er gelukkig nog een contract, waarbij de Holding medeaansprakelijk zou zijn, worden onderschept en gewijzigd worden. (In tegenzin van de partner, die vond dat wij hem maar direct in diskrediet brachten en hem maar niet vertrouwden en onze cliënt vond het eigenlijk ook – mede gezien deze emotionele reactie van zijn toen nog a.s. zakelijke partner - maar erg overdreven...) Achteraf is hierdoor de schade beperkt gebleven. De zogenaamde onberispelijke partner was er alleen maar op uit om deze aannemer financieel te gronde te richten en had louter maar kwade bedoelingen. De aparte BV heeft maar een boekjaar vol kunnen maken. Doordat cliënt de administratie direct goed gescheiden had is hij er niet met zijn gehele bedrijf bij betrokken geraakt. Ook fiscaal is in deze casus veel geld 'terugverdiend' door op tijd goed voor te sorteren op het financiële debacle (faillissement).

Ook voor u kunnen wij uw structuur doorlichten, wij hanteren daarbij de volgende simpele maar doeltreffende principes;

  • een werkende 'kip is een kale kip'
  • voorkom onderlinge kruisverbanden en kruisbestuivingen;
  • hou alles zo zuiver en zo helder mogelijk;

Wilt u meer weten over de achtergronden van deze principes op uw situatie, maak dan een afspraak! Ook in de huidige lastige economische omstandigheden voldoen 9 van de 10 bedrijven niet aan deze simpele basisbeginselen. Het is dan ook tijd voor u om uw bedrijf te laten toetsen!